Formacions

La formació permanent del professorat constitueix un recurs imprescindible per implementar canvis i millores en el sistema educatiu. 

El CFINFP-IB planifica i gestiona les formacions tècniques del professorat d’FP de les Illes Balears.

Oferta formativa FP

Pla Quadriennal de formació permanent del professorat 2020-2024.

La nostre oferta formativa la trobareu en aquesta web i al portal de personal. Per informació de la vostra família professional heu de contactar amb l’assessor de referència. Consultau l’apartat Equip.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals. Llegir més informació