Programes

Aules de Tecnologia

Diferents Centres de les Illes Balears disposen d’aula de Tecnología a on es poden impulsar les competències professionals, laborals i tecnològiques. Són espais a on l’alumnat pot aprendre de manera professional competències innovadores. A aquestes aules es fomenta l’ús de metodologies basades en projectes o reptes pròxims a cada sector productiu, la incorporació de recursos basats en tecnologia digital i/o la integració d’aules i tallers en un espau únic que integra els aprenentatges teòric-pràctics. En definitiva es pretén simular entorns laborals, propis de les famílies professionals ofertades al centre, mitjançant recursos tecnològics.

A més a més, aquestes aules compten amb la col.laboració dels departaments dels cicles formatius involucrats i un professor encarregat de la seva implementació i coordinació.  Les aules de tecnologia haurien d’arribar a ser motors tecnològics d’innovació.

més informació

Aules d’Emprenedoria

Quan tinguem recursos a compartir de cada Família, en Classrooms de formacions fetes, obrir una pàgina per família. De moment tenim IFC i TMV.

Les aules d’emprenedoria són espais on es potencia la competència emprenedora concebent l’estudiant com a protagonista del seu procés d’aprenentatge. El professor és un guia pels estudiants en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Totes les illes ja disposen de centres amb aules d’emprenedoria.

Cada centre educatiu disposa d’una persona encarregada de la coordinació de l’aula d’emprenedoria.

A les aules d’emprenedoria poden participar tots els alumnes que cursen Formació Professional i ex-alumnes que fa com a màxim 3 anys que han finalitzat els seus estudis de Formació Professional.

Els objectius de les aules d’emprenedoria són:

  • Desenvolupar les “soft skills”- creativitat, lideratge, flexibilitat, compromís, etc.
  • Crear un espai físic per potenciar la curiositat per l’emprenedoria, innovació i el treball en equip.
  • Fomentar la col·laboració i aprenentatge entre alumnes, exalumnes, empreses, institucions i organitzacions.
  • Guiar als alumnes en el seu projecte empresarial
  • Facilitar la constitució d’empreses i l’autoocupació de manera responsable , social i ètica.

més informació

Estades en empreses

El professorat d’FP pot dur a terme estades formatives en empreses. Es poden fer en qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l’àmbit de les Illes Balears, l’Estat espanyol o la Unió Europea, sempre que l’activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.

Més informació

contacte al CFINFP-IB: Silvia Lópezassessor6@cfinfp.cat