Estades en empreses

Les estades formatives en empreses són una eina important en la formació permanent del professorat d’FP

  • Reforcen les competències professionals del professorat a través d’experiències en un entorn de treball real
  • Milloren el coneixement dels procediments de treball, la instrumentació i els nous mètodes d’organització dels processos productius
  • Crean sinergies entre les empreses, els centres educatius i el professorat

Gener 2023:

Obert el termini pel 2on període d’estades formatives 

Contacte:  Silvia López – assessor6@cfinfp.cat

Tramitació

Informació