Equip

Aquest és el nostre equip humà, que treballa des del Parc Bit a Palma, Menorca i Eivissa.

 

 

 

Jesús Martínez – Director

971329478

direccio@cfinfp.cat 

 

 

Irma Bosch – Secretària

971329476

secretaria@cfinfp.cat

 

Maria Mut

971329425

Assessora docent

assessor4@cfinfp.cat

 

Joan Garau

971329484

Assessor docent

assessor5@cfinfp.cat

 

 

Carme Rodriguez

Assessora docent

(Eivissa)

assessor3@cfinfp.cat

 

Kico Borràs

Assessor docent

(Menorca)

assessor2@cfinfp.cat

Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional

 

Silvia López  971329475

Assessora docent

assessor6@cfinfp.cat

 

 

EQUIP ADMINISTRATIU:

Patricia Collado

Administrativa

administracio@cfinfp.cat

Mariluz Soares

Ordenança

comunicació@cfinfp.cat

FAMÍLIES PROFESSIONALS:


CODI FAMÍLIA FAMÍLIA PROFESSIONAL ASSESSOR RESPONSABLE
ADG Administració i Gestió Maria Mut
AFD Activitats Físiques i Esportives Carme Rodriguez
AGA Agrària Carme Rodriguez
ARG Arts Gràfiques Kico Borràs
COM Comerç i Màrqueting Kico Borràs
ELE Electricitat i Electrònica Joan Garau
ENA Energia i Aigua Joan Garau
EOC Edificació i Obra Civil Joan Garau
FME Fabricació Mecànica Joan Garau
FOL Formació i Orientació Laboral Maria Mut
HOT Hoteleria i Turisme Carme Rodriguez
IFC Informàtica i Comunicacions Kico Borràs
IMA Instal.lació i Manteniment Joan Garau
IMP Imatge Personal Carme Rodriguez
IMS Imatge i so Kico Borràs
INA Indústries Alimentàries Carme Rodriguez
MAM Fusta, Moble i Suro Joan Garau
MAP Maritimopesquera Joan Garau
QUI Química Carme Rodriguez
SAN Sanitat Maria Mut
SEA Seguretat i medi ambient Joan Garau
SSC Serveis Socioculturals i a la Comunitat Maria Mut
TMV Transport i Manteniment de Vehicles Joan Garau