Instruccions

Per participar a qualsevol formació s’ha de fer la inscripció a través del portal de personal: Formació dels docents – Sol.licitud cursos – CFINFP-IB Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la FORMACIÓ PROFESSIONAL

Per saber si has estat admès s’ha de consultar la mateixa pàgina on s’ha fet la inscripció, on trobareu el llistat provisional d’admesos. Aquest llistat està disponible a partir de la data indicada que es troba al final de la informació de cada curs o a l’apartat “Inscripció” del document informatiu de la convocatòria. Un cop admès s’ha de realitzar el tràmit de confirmació a l’apartat “Confirma cursos” del mateix menú, dins el termini indicat a la convocatòria. En cas de quedar en llista d’espera, si queda una vacant, l’assessor contactarà amb l’interessat directament.
Per qualsevol altre dubte consultau l’apartat FAQ o contacta amb l’assessor de la familia professional adient.