Estades en empreses

Les estades formatives en empreses són una eina important en la formació permanent del professorat d’FP

– Reforcen les competències professionals del professorat a través d’experiències en un entorn de treball real
– Milloren el coneixement dels procediments de treball, la instrumentació i els nous mètodes d’organització dels processos productius
– Crean sinergies entre les empreses, els centres educatius i el professorat

Gener 2023:
Obert el termini pel 2on període d’estades formatives

Tramitació


Informació

Contacte: Silvia López – assessor6@cfinfp.cat