Formacions Transversals

Aquí teniu formacions que serveixen per totes les famílies professionals d’FP

Edició d’imatges per professorat d’FP – Adrián Termenón Riera

El vídeo com a recurs dins l’aula d’FP – WeVideo – Miquel Mariano

Introducció al WordPress (per professorat de Comerç i màrqueting)– Miquel Mariano Pons

Introducció al Comerç electrònic – Alex de Haro, Macià Mut i Sergui Guerrero

Introducció a les xarxes socials i creació de contingut per FP – Carlos Roca