Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de Formació Professional Illes Balears

Portada

 

El Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CINFP-IB) té seu al Parc Bit de Palma i depèn de la Direcció General d’FP i Ensenyaments Artístics Superiors – Servei de Planificació i Participació. 

Notícies DGFPIEAS

El nostre twitter