FORTECO 2023

El programa FORTECO va adreçat al professorat que imparteix classes de les famílies professionals de Transport i manteniment de vehicles  als centres públics on s’imparteix formació professional.

Convocatòria FORTECO 2023

El termini de la sol·licitud és de 15 al 18 de maig.