Convocatòria d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional (curs 2023-2024)

Convocar, per al curs 2023-2024, estades formatives, en la modalitat de programes d’experiència formativa (PEF), En el BOIB núm. 132, de 26 de setembre de 2023, s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de 20 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional.  

Més informació