Visita a la fira SIL de Barcelona 2024

Des del CFINFP s’ha organitzat una visita al “24è SALÓ INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA” a Barcelona, SIL. La visita s’ha fet el passat 07 de juny amb els centres:

CIFP Francesc de Borja Moll, IES Josep Miquel Guàrdia, IES Guillem Sagrera, CIFP Politècnic de Llevant, IES Calvià, IES Sa Blancadona i IES Berenguer d’Anoia.