Presentació – curs Redols

CFINFP-IB

El Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CINFP-IB) té seu al Parc Bit de Palma i depèn de la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa – Servei de Planificació i Participació. 

La nostra missió és ajudar a millorar la Formació Professional de les Illes Balears. 

Les nostres funcions són:

  • Donar formació tècnica al professorat d’FP
  • Oferir al professorat formació en competència digital específica
  • Impulsar la innovació i l’emprenedoria dins l’FP
  • Millorar la Qualitat de l’FP i divulgar les bones pràctiques entre els Centres
  • Coordinar les Aules de Tecnologia
  • Coordinar les Aules d’Emprenedoria
  • Promoure programes d’innovació i investigació
  • Signar acords amb empreses, entitats i institucions
  • Donar suport a Conselleria per les estades a empreses de profes d’FP
  • Coordinar les estades en empreses

Veure informació de la creació del CFINFP-IB